• slide
  • slide

O klubu

Veteran car club Žirovnice vznikl v roce 1991. Založilo jej 8 lidí, majitelů a příznivců historických, tehdy ještě převážně předválečných vozidel. Klub se stal součástí Československého klubu historických vozidel

Dnes je součástí Asociace klubů historických vozidel a přidruženým členem UAMK. Má 26 členů. 

Klub každé 2 roky v září pořádá sraz histor. vozidel "Krajem perlet'ářů". Dále pořádá klubový výlet, podzimní vyjížd'ku na "konec sezony " , pravidelně se konají schůze klubu a účastníme se srazů veteránů pořádaných jinými kluby. Pro veřejnost       testujeme historická vozidla.

Aktuálně

Byly spuštěny nové webové stránky našeho klubu.

 

V sobotu 21. září 2024 se uskuteční další ročník srazu historických vozidel "Krajem perlet'ářů " . Start bude od budovy "Svazarmu", trasa asi 60 km dlouhá zpestřená plněním jednoduchých vědomostních a dovednostních úkolů.

...